Nismo samo obilazili hramove, na Javi.

Iako je Indonezija republika, ostrvo Java ima specifični oblik autonomne monarhije.

U gradu Yogjakarti se nalazi grad u gradu.

Kraton,sultanska palata .

Name: jkhfcplu 779.jpg
Views: 1107
Size: 47.3 KB

Okružen zidom , ima svoje prodavnice, školu, pijacu, džamiju...
Tu živi 25.000 ljudi od kojih je oko 1.000 u službi kod sultana.

Name: sd 731.jpg
Views: 1265
Size: 40.3 KB

Kraton je palata u ćijem jednom delu,sagrađenom 1756, i danas živi sultan Jave 10th
Hamengkubuoho, sa svojom porodicom.

Name: jkhfcplu 780.jpg
Views: 1144
Size: 40.7 KB

To je centar političkog i kulturnog života tog područja.

U dvorištu dominira ovaj veliki Zlatni Paviljon sa mermernim podom i lepo ukrašenim krovom.

Name: jkhfcplu 781.jpg
Views: 1037
Size: 45.7 KB

Name: sd 742.jpg
Views: 1187
Size: 43.4 KB

Paviljoni...

Name: sd 722.jpg
Views: 1118
Size: 64.9 KB

Name: sd 732.jpg
Views: 1234
Size: 36.9 KB

Palata je tokom dana otvorena samo kratko,za turiste,da se ne remeti život .Od 8:30 do 13:30 i to više zbog prihoda a ulaznica je samo 12.500 Rp plus 1.000 Rp za kameru(telefon) dakle sve oko 1 €.

Svako jutro oko 10h u ovom holu se održava muzička perfomansa sa gamelan orkestrom.
Orkestar je pratnja za wayang predstavu sa lutkarskim pozorištem.

Nismo bili u to vreme ali evo instrumenata.

Name: sd 720.jpg
Views: 1087
Size: 32.9 KB

Veliki deo palate je pretvoren u muzej.
Stare fotografije sultana i familije,lični predmeti, pokloni..

Name: jkhfcplu 787.jpg
Views: 1046
Size: 26.8 KB

Porodično drvo sultanske dinastije

Name: jkhfcplu 786.jpg
Views: 1093
Size: 38.1 KB

Nosiljka za sultana

Name: sd 730.jpg
Views: 1112
Size: 46.7 KB

Stolice za sultana i sultaniju

Name: sd 729.jpg
Views: 1220
Size: 40.8 KB

Muzički instrumenti

Name: jkhfcplu 783.jpg
Views: 1215
Size: 37.1 KB

Name: jkhfcplu 784.jpg
Views: 1042
Size: 34.2 KB

Čak i bunar

Name: jkhfcplu 793.jpg
Views: 1058
Size: 19.7 KB

Tu u centru Kratona, gde je Zlatni Paviljon ili Bangsai Kencang imali smo ručak.
Bogovski.

Name: sd 744.jpg
Views: 1168
Size: 40.6 KB

Kuvari i posluga-sultanove age.
Kažu to jede i kuva se i za sultana.

Name: sd 736.jpg
Views: 1202
Size: 38.2 KB

Na kraju posete ,dok nas naš vodič zove da krenemo dalje , mi vidimo i ovde-banyan drvo i ljude kako se odmaraju u njegovom hladu.

Name: sd 733.jpg
Views: 1123
Size: 37.1 KB