Nagoya, Nagakute, Toyota Automobile Museum.

Prvi eksponat koji se vidi je Toyota AA iz 1936. prva putnička kola koja je Toyota ikada napravila. Bila je fabrika razboja za tkanje.
Tada se firma zvala "Toyoda". Kanji je isti. Promenili su posle ime firme u Toyota, da se stavi distanca od porodice vlasnika (Toyoda) i same firme.
Proizvedeno ih je nešto manje od 1,800 primeraka.1996. kada su obeležavali 60 godina proizvodnje automobila, dali su oglase po celom svetu, u automobilskim časopisima, gde god da je trebalo, da nađu preživele primerke. Nijedna nije preživela.
Tek 2008. pojavila se jedna, u Rusiji, imala je VAZ motor. Izložena je, u nađenom stanju, u muzeju u Holandiji.

Šta su onda stotine izloženih primeraka pre sveg au Japanu pa onda po svetu? Modeli, od drveta.